DSC_9545

Wchodząc w proces coachingowy masz okazję świadomie wdrażać zmiany zmierzające ku coraz pełniejszej realizacji własnej wizji siebie.  Indywidualny proces rozwojowy umożliwia dostosowanie tematyki, tempa i zakresu pracy do Twoich potrzeb. 

Dla menedżerów jest to okazja do przemyślanej pracy nad własnym rozwojem, również w kontekście zarządzania zespołem. Poprzez rozwój własny menedżer wpływa jednocześnie na zwiększanie efektywności zespołu, któremu przewodzi.

Czym jest coaching?

Coaching jest indywidualnym procesem wsparcia w osiąganiu założonych celów. Spotkania coachingowe umożliwiają określenie najlepszego możliwego rezultatu, przyjrzenie się sytuacji wyjściowej, rozpoznanie dostępnych zasobów i możliowści oraz zaplanowanie najkorzystniejszych działań. W toku procesu coachingowego, w zaproponowanych przez coacha strukturach, klient pracuje nad istotnymi dla siebie zagadnieniami.

Jak przebiega coaching?

Proces coachingowy rozpoczyna się z inicjatywy klienta nieformalnym spotkaniem wstępnym. W trakcie takiego spotkania klient i coach mają okazję poznać się, porozmawiać o metodologii coachnigowej oraz, podejmując decyzję o dalszej współpracy, ustalić kwestie formalne. Na proces coachingowy składa się od 6 do 12 spotkań – sesji, z których każda trwa 30-45 minut. Sesje są rozłożone w czasie, zależnie od potrzeb klienta, dlatego proces coachingowy trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.