DSC_9565

W ramach wspierania rozwoju Twojego biznesu proponujemy bogatą ofertę szkoleń kompetencyjnych. W ciekawy i angażujący pracowników sposób, prowadzimy szkolenia rozwijające ich kluczowe kompetencje, uwzględniając różnorodne potrzeby.

Nabywanie kometencji w bezpiecznych warunkach sali szkoleniowej umożliwia uczestnikom skupienie się na wymianie doświadczeń, wspólnej refleksji, przyswajaniu teorii i poszukiwaniu najlepszych możliwości implementacji nowych rozwiązań.

Jak przebiega praca szkoleniowa?

Przygotowując szkolenie realzujemy działania zgodne z cyklem pracy szkoleniowej:

  • rozpoczynamy od identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych – pełnej lub w zakresie danego zagadnienia,
  • projektujemy szkolenie z uwzględnieniem potrzeb jego docelowych odbiorców,
  • prowadzimy szkolenie w ciekawy, aktywizujący uczestników sposób,
  • oceniamy rezultaty zrealizowanych działań proponując rozwiązania podtrzymujące efekty.