DSC_9555Dostarczamy konkretnych narzędzi i wspieramy w ich skutecznym stosowaniu. Proponowane przez nas narzędzia wspierają rozwój Twojego biznesu w różnych jego obszarach. Dobierzmy wspólnie najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy!

Wykorzystując dostępne metodologie tworzymy dla naszych Klientów dopasowane do ich potrzeb narzędzia wspierające rozwój biznesu, z których niemal każde może być dostępne on-line. Korzystamy z rozwiązań dostępnych na rynku, aby ułatwić funkcjonowanie Twojej firmy. Z nami dobrze poczujesz się wśród szerokich możliwości, jakie tworzą nowoczesne technologie wspierania rozwoju.

Jakie narzędzia oferujemy?

  • kwestionariusze kompetencji wspomagające proces rekrutacji pracowników (jednowymiarowe lub bardziej złożone);
  • narzędzia do badania i / lub rozwijania kompetencji (np. zadania rozwojowe, indywidualne plany wdrożenia czy karty oceny kompetencji lub zmiany zachowania);
  • narzędzia selekcji i rozwoju pracowników (w metodologii Assessment / Development Center);
  • systemy okresowej oceny pracowników (w oparciu o model kompetencji funkcjonujący w organizacji lub poprzedzone opracowaniem modelu kompetencji kluczowych);
  • narzędzia identyfikacji Talentów w firmie;
  • systemy zarządzania wiedzą w organizacji (wspierane przez innowacyjne narzędzie y-box).