KamilaAbsolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Psychologia Transportu. W trakcie studiów odbyła praktyki i staże w firmach szkoleniowych, zdobywając wiedzę i doświadczenie. Aktywnie działała w kołach studenckich oraz udzielała się jako wolontariusz w organizacjach pozarządowych.

Obecnie pracuje w firmie o profilu sprzedażowym w dziale HR. Zajmuje się prowadzeniem procesów selekcji i rekrutacji oraz szkoleń dla pracowników firmy z zakresu rozwoju kompetencji. Tworzy projekty w obszarze budowania wizerunku pracodawcy. Główny obszar specjalizacji szkoleniowej to rozwój umiejętności wspierających rozwój kariery.

Zainteresowania związane z coachingiem i szeroko pojętym rozwojem osobistym pozwalają na odkrywanie potencjału w ludziach i pomaganie w osiąganiu wyznaczonych celów.